You are currently viewing 今晚鬆一鬆

今晚鬆一鬆

Date/Time
Date(s) - 4月25曰(星期一)
7:30 下午 - 9:30 下午

Location
尖沙咀格調西餐廳


兩個月冇出街食晚飯, 婆婆又唔去得探你呢個SOON仔, 今晚終於可以有堂食啦, 不如一齊食餐飯啦!

仲諗? 出發啦!

參加費用: HKD250

晚餐費用屬於自費部份, 按個人喜好點餐, 價錢介乎90-150左右。

報名

此活動的報名已被關閉。