You are currently viewing 塔羅X八字命理Mix & Match

塔羅X八字命理Mix & Match

Date/Time
Date(s) - 6月15曰(星期六)
2:00 下午 - 4:30 下午

Location
尖沙咀教室


有冇諗過同一日可以搵齊塔羅師, 再加埋命理師, 一次過幫你批下流年, 占下愛情運, 睇下你人緣如何, 指引你一條明路?

今次活動就堅啦! 請左塔羅師Angel Chong, 再請埋八字命理師鄧乙己師傅一同坐鎮, 同一個活動入面, 分別聽晒兩位大師對你既分析同建議! 

活動會事先收集大家的八字, 交給師傅先行準備。當日再為大家分成小組, 先由Angel為大家進行塔羅分析, 小休之後再到鄧師傅為大家批八字命理, 一次過滿足晒兩個占卜願望, 對你今年無論人緣, 事業, 定係愛情運都大有幫助。

活動最後Angel和鄧師傅, 都會分別揀選出今日最合襯的一對, 並再加以分析, 希望幫到大家再行前多一步。

報名

此活動的報名已被關閉。