You are currently viewing 中秋Party Game鬥一番(女生優惠)

中秋Party Game鬥一番(女生優惠)

Date/Time
Date(s) - 9月30曰(星期六)
6:30 下午 - 9:30 下午

Location
荃灣巨型Partyroom包場


中秋節梗係要勁玩。今次Party Game鬥一番開始前, 大家享用一下在場晚餐, 隨即開始我地最擅長既Party Game, 幫大家極速破冰, 大癲一晚。每個遊戲之間都會轉換不同拍檔, 讓你與不同異性都可以深入認識。

用遊戲睇清一個人既機智, 耐性, 急才, 表達能力, 又可以輕鬆玩一餐, 呢個活動簡直冇得輸。

活動流程:

-與參加者一同享用晚餐, 飲品

-分成小組進行遊戲, 一共會進行3個遊戲

-每個遊戲之間都會有小休時間, 以及會調換異性組員, 讓你跟在場所有異性都有接觸時間

-盡情投入遊戲, 開心玩一餐

-自由交換聯絡方式, 活動完結歡迎自組飯團繼續HAPPY

活動費用已包括所有場地, 遊戲道具, 以及飲品小食費用, 沒有額外費用。

報名

此活動的報名已被關閉。